1401-10-27

ساندویچ آسان

عکس, ساندویچ آسان

خواندنی ها | نظرات

خیلی وقتا غذایی که سریع و آسون تهیه میشه تو مصرف مواد و زمان خیلی بهمون کمک میکنه. این ساندویچ یکی از همون غذاهای فوریه که به دادمون میرسه و...