1397-07-24

1397-04-26

1397-04-14

کدام داروها چاق‌تان می‌کند؟

عکس, کدام داروها چاق‌تان می‌کند؟

سلامت | نظرات

اضافه‌وزن يكي از عوارض جانبي بعضي داروها به‌حساب مي‌آيد. البته اين موضوع دليل نمي‌شود مصرف داروها را قطع كنيد و سلامت‌تان را به خطر بيندازيد بلكه مي‌توانيد با كمي تغيير...

1397-04-10