1400-11-07

بی ضررترین دیازپام دنیا

عکس, بی ضررترین دیازپام دنیا

سلامت | نظرات

بهارنارنج بی ضررترین دیازپام دنیاست. بهارنارنج دارای طبع گرم و خشک است، اما برای افراد با طبع سرد هم بسیار مناسب است. بهارنارنج به عنوان ارام بخش سردردها و دل...