1399-02-17

1397-11-15

رابطه استرس با پیر شدن پوست

عکس, رابطه استرس با پیر شدن پوست

خواندنی ها | نظرات

استرس باعث می‌شود پوست‌تان ناخواسته وارد نبردی سخت شود. افزایش کورتیزول، پیامهایی را که عصب‌های‌تان تصمیم می‌گیرند بفرستند مختل کرده و موجب جوش و کهیر و خطوط ریزی از چین...

1397-10-22

1397-10-16

1397-09-11

1397-08-07

1397-07-08

1397-06-22

1397-05-03

1397-05-03