۲۴ آبان۱۳۹۹

۱۹ آبان۱۳۹۹

درمانهای طبیعی خارش مقعد

عکس, درمانهای طبیعی خارش مقعد

خواندني ها | 616 بازدید | نظرات

پیشگیری از سوزش و خارش مقعد اینکه پیشگیری بهتر از درمان است همیشه ودر هر موقعیتی درست است در این صورت شما میتوانید از خارش مقعدی با این نکات کوچک پیشگیری ...

۱۹ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۲ آبان۱۳۹۹

۱۲ آبان۱۳۹۹

۱۲ آبان۱۳۹۹

روشهای رفع نگرانی و اضطراب

عکس, روشهای رفع نگرانی و اضطراب

خواندني ها | 173 بازدید | نظرات

۱. برای کاهش نگرانی زمان مخصوص نگرانی برای خود مشخص کنید: زمان و مکان مناسبی را برای نگرانی خود انتخاب کنید که هرروز همانجا و همان ساعت به نگرانی‌هایتان بپردازید( برای ...