۱۹ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۵ آبان۱۳۹۹

۱۲ آبان۱۳۹۹

۱۲ آبان۱۳۹۹

۱۲ آبان۱۳۹۹

روشهای رفع نگرانی و اضطراب

عکس, روشهای رفع نگرانی و اضطراب

خواندني ها | 172 بازدید | نظرات

۱. برای کاهش نگرانی زمان مخصوص نگرانی برای خود مشخص کنید: زمان و مکان مناسبی را برای نگرانی خود انتخاب کنید که هرروز همانجا و همان ساعت به نگرانی‌هایتان بپردازید( برای ...

۱۰ آبان۱۳۹۹

۱۰ آبان۱۳۹۹