1398-12-22

1398-09-03

1398-04-29

1397-10-25

1397-08-14

1397-06-03

1397-05-24

زمان واریز یارانه مرداد ۹۷

عکس, زمان واریز یارانه مرداد ۹۷

اخبار | نظرات

نودمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه مرداد ۱۳۹۷) ساعت ۲۴:۰۰ جمعه ۲۶ مرداد به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. طبق آخرین اخبار از سازمان هدفمند سازی یارانه ها:...

1397-05-09

1397-05-07

1397-04-28