پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » خواندنی ها » واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

خواندنی ها | 1395-01-28 | ۱۱۱۰ بازدید | نظرات

پس از شکست استقلال مقابل پرسپولیس در دربی ۸۲ ؛ فوتبالی ها در صفحه اجتماعی خود از این دیدار گفتند.

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس

عکس, واکنش فوتبالی ها در صفحات اجتماعی به برد پرسپولیس


مطالب پربازدید

نظرات