پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » اخبار » قیمت دقیق تمام خودروها در دیماه ۹۴

قیمت دقیق تمام خودروها در دیماه ۹۴

اخبار | 1394-10-02 | ۳۳۷۲ بازدید | نظرات

در زیر قیمت دقیق تمامی خودروها برای شما قرار داده شده است…

 
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

۱۴,۱۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)

۱۲,۹۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید (cop)

۱۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

 

پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۳۰۱,۰۰۰

پژو SLX 405 یورو ۴

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ

۳۳,۷۰۰,۰۰۰

۳۰,۱۱۸,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید

۴۱,۴۰۰,۰۰۰

۳۶,۴۲۰,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۴۸۳,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید

۴۲,۴۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۷۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید

۳۸,۱۰۰,۰۰۰

۳۴,۸۸۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴

۳۲,۱۰۰,۰۰۰

وانت دیزل – فوتون

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۲۰,۰۰۰

پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸

پژو پارس ELX . موتور XUM

۴۳,۷۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۹۵,۰۰۰

رنو تندر E1

۳۶,۲۰۰,۰۰۰

سمند SE یورو ۴

۲۶,۴۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۵۹,۰۰۰

وانت باردو یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۷۸۱,۰۰۰

پژو پارس ELX . یورو ۴

۴۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۳۸۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۸,۸۰۰,۰۰۰

۴۱,۹۱۶,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

۳۰,۹۶۱,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۳,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۴۰,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۸,۲۰۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۹,۸۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۹۰,۰۰۰

وانت باردو جدید.دوگانه سوز

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو جدید

۱۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۲,۶۵۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید

۱۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۸۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۸,۸۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۴,۶۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

رانا LX . TU5

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۳۶,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

رنو تندر E2

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۶,۱۴۷,۰۰۰

تندر E1

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رانا TU5

۳۰,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۹,۳۰۰,۰۰۰

۳۵,۹۴۴,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۸,۳۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۷۰۰,۰۰۰

۳۴,۱۱۴,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۵۰,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۵,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۳,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU5

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۶۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۲,۳۲۸,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۳۳,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۳۱,۹۰۰,۰۰۰

۲۹,۱۱۰,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۷,۰۰۰

سمند سریر

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۲,۱۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۲۸,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۲,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۸۶۵,۰۰۰

سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 مالتی پلکس

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF7 بدون مالتی پلکس

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۱۲۶,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

سمند سورنMUX با رینگ معمولی

۲۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۹,۴۴۸,۰۰۰

سمند LX

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۴,۸۰۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۴,۳۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

پژو روآ سال سفارشی


مطالب پربازدید

امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

نظرات