پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » فال روزانه » فال ازدواج با حروف ابجد کبیر

فال ازدواج با حروف ابجد کبیر

فال روزانه | 1398-04-17 | ۴۰۵۲ بازدید | نظرات

عکس, فال ازدواج با حروف ابجد کبیر

اگر می خواهید بدانید که می توانید با کسی که زیر نظر دارید(خانم یا آقا) ازدواج می کنید یا نه و یا ستاره بخت و اقبالتان با یکدیگر جفت است یا خیر و اینکه آیا ازدواجتان دوام خواهد داشت از این روش پیشگویی استفاده کنید:

• ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورید.

حروف ابجد کبیر

الف:۱ــــــــــــ ک:۲۰ ــــــــــــــ ر:۲۰۰

ب:۲ ـــــــــــــــ ل:۳۰ ـــــــــــــ ش:۳۰۰

ج:۳ ـــــــــــــــ م:۴۰ـــــــــــــــ ت:۴۰۰

د:۴ـــــــــــــــ ن:۵۰ ـــــــــــــــ ث:۵۰۰

ه:۵ ــــــــــــــ س:۶۰ ـــــــــــــ خ:۶۰۰

و:۶ ـــــــــــــــ ع:۷۰ ــــــــــــــ ذ:۷۰۰

 

ز:۷ ـــــــــــــــ ف:۸۰ ـــــــــــــ ض:۸۰۰

ح:۸ ــــــــــــــ ص:۹۰ ــــــــــــ ظ:۹۰۰

ط:۹ ــــــــــــــ ق:۱۰۰ ـــــــــــ غ:۱۰۰۰

ی:۱۰ـــــــــــــ

• بعد جدا جدا حساب کنید و با هم جمع کنید.

مثلا :

آقای [محمد] :[(م = ۴۰) + (ح = ۸) + (م = ۴۰) + (د = ۴)] = ۹۲

زاده [مریم] :[(م = ۴۰) + (ر = ۲۰۰) + (ی = ۱۰) + (م = ۴۰)] = ۲۹۰

با خانوم [فاطمه] :[(ف = ۸۰) + (ا = ۱) + (ط = ۹) + (م = ۴۰) + (ه = ۵)] = ۱۳۵

زاده [بتول] :[(ب = ۲) + (ت = ۴۰۰) + (و = ۶) + (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

• سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید.

مجموع ۴ اسم بالا( مثال بالا) برابر است با :۹۵۵

۹۵۵را بر ۵ تقسیم می کنیم که باقیمانده تقسیم ۵ می شود . اگر باقیمانده را دوباره بر ۵ تقسیم کنیم حاصل صفر می شود.

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم خواهید رسید و ستاره تان با یکدیگر جفت می شود و تا آخر با هم زندگی خواهید نمود.

اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم نمی رسید و ستاره تان با هم جفت نمی شود .

اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم می رسید اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر خواهید برد.

 


مطالب پربازدید

امروز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

نظرات