پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » خواندني ها » عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

خواندني ها | ۲۱ مهر۱۳۹۴ | 1649 بازدید | نظرات

این جشن عروسی در مرکز «مهر» گرفته شده است، مرکزی برای اسکان و بهبود کارتن‌خواب‌های تهران.

به گزارش ایسنا، عروس و داماد این جشن، «یاور» هستند، یاور کارتن‌خواب‌ها. زنان بهبودیافته برایشان دست میزنند و‌ روی سرشان گل می‌ریزند. دنیا را چه دیدید. شاید یک روز آنها هم عروس شدند.

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

image عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران


مطالب پربازدید

امروز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

نظرات