پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » خواندنی ها » عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

خواندنی ها | 1394-07-21 | ۱۷۷۴ بازدید | نظرات

این جشن عروسی در مرکز «مهر» گرفته شده است، مرکزی برای اسکان و بهبود کارتن‌خواب‌های تهران.

به گزارش ایسنا، عروس و داماد این جشن، «یاور» هستند، یاور کارتن‌خواب‌ها. زنان بهبودیافته برایشان دست میزنند و‌ روی سرشان گل می‌ریزند. دنیا را چه دیدید. شاید یک روز آنها هم عروس شدند.

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران

عکس, عکسهایی از ازدواج در میان کارتن خوابهای تهران


مطالب پربازدید

امروز سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

نظرات