پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » اخبار » دقیقا کدام بیماریهای پدر باعث معافیت کفالت میشود

دقیقا کدام بیماریهای پدر باعث معافیت کفالت میشود

اخبار | 1395-05-05 | ۲۳۵۳۰ بازدید | نظرات

در صورتی که پدر شما یکی از بیماری های زیر داشته باشد و شما تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشید میتوانید برای معافیت کفالت اقدام نمایید.
۱-کلیه بدخیمی های دستگاههای بدن که موجب ناتوانی و ارکارفتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
۲- تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علایم فشاری برمدیاستن.
تبصره: در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مداق ندارد.
۳-جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراکز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی که خطر واگیر بیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری که پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد کرده باشد.
۴-سیفلیس های عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس های استخوانی که ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل کرده باشد.
۵-مبتلایان به سل فعال که منجر به محدودیت و ازکارافتادگی فرد گردد با تایید مراکز تخصصی مربوطه.
۶- آرتریتهای مزمن توام با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پیشرفته که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد.
۷-انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته که منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حرکت شده باشد.
۸- فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمه بدن ( همی پلژی، پاراپلژی) که موجب ناتوانی در اعمال وزانه شخص شده باشد.
۹-پارکینسون در مراحل پیشرفته با علایم بالینی واضح و با تایید متخصص بیماریهای اعصاب.
۱۰-مولتیپل اسکلروز در مرحله استقرار کامل.
۱۱- انواع صرع مقاوم به درمان.
۱۲-کلیه ضایعات عروقی مغزی که موجب ناتوانی فرد گردد.
۱۳- کلیه بیماریها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستون فقرات که منجر به اختلالات اسفنکتری و فقدان ارزش کاری یک اندام شده باشد.
۱۴-  هرگونه اعمال جراحی روز مغز در صورتیکه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد.
۱۵- پسکیوزها و بیماریهای روانی مزمن با سابقه معتبر بستری های متعدد در بیمارستانهای روانی و یا تایید متخصص بیماریهای روانی.
۱۶-  نقص عقلانی و کند ذهنی با کسب نظر از متخصص مربوطه و مراکز توانبخشی که ضریب هوشی به ۳۰% و کمتر نقصان یافته باشد ( میزان کارایی شخص از نظر مراکز توانبخشی ۳۰% باشد)
۱۷-  در مورد قطع یا از کارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود.
الف) قطیع یک پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پا کارایی خود را از دست داده باشد.
ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پاکارآتی خود را از دست داده باشد.
ج) قطع یک دست از آرنج به بالا و یا اینکه یک دست عملا کارایی خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا که باشد.
۱۸- بیماریهای مزمن و انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر.
۱۹-  تغییر شکلهای شدید مادرزادی جدار قفسه صدری که موجب کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر یا نارسایی قلب شده باشد.
۲۰-سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراکوپلاستی، رزکسیون ریه) که منجر به کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر شده باشد.
۲۱-هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض.
۲۲-  دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته.
۲۳-  آکرومگالی، ژیگانتیسم، کوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علایم بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشکی و. با تایید متخصص غدد مترشحه.
۲۴-  چاقی مفرط به قسمی که وزن شخص ۸۰% و یا بالاتر از وزن مطلوب = (۲+۱۰۰ – طول قد) و یا BMI < 40 باشد.
۲۵-بیماریهای مزمن کبدی همراه با عوارض مربوطه (آسیت و…)
۲۶-  نارسایی مزمن کلیه با علایم واضح بالینی و پاراکلینیکی به تایید متخصص نفرولوژی.
۲۷-  بیماریهای التهابی مزمن روده ( کرون، کولیت اولسرو) که پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد.
۲۸-هموفیلی های شدید که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
۲۹-   کولستومی های دائمی.
۳۰-   کلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری که منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومی- جلدی، سیستوستومی.
۳۱-   فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان.
۳۲-  برداشتن کامل مثانه.
۳۳-   برداشتن هر دو کلیه و یا یک کلیه به همراه اختلال عملکرد در کلیه مقابل.
۳۴-   پیوند کلیه.
۳۵-   فقدان هر دو چشم و یا آنکه هر دو چشم عملا فاقد بینایی باشد.
تبصره: به هر علتی که دید یک چشم به میزان ۱۰۰% و دید چشم دیگر به میزان ۵۰% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه ۵۰% دید یک چشم باشد این نوع مصداق دارد.
۳۶-   کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد.
۳۷-   کری و لالی توام با تایید متخصص گوش ،‌حلق، بینی
۳۸-   بیماریهای مادرزادی، اکتسابی ، تومورال، یا التهابی ( روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند کوارکتاسیون. آنوریسم ها و یا اتساع سرخرگها ریوی، کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.
۳۹-   بیماری عروق کرونر ( انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازکارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن.م.
۴۰-   نارسایی پیشرفته قلب با علایم بالینی واضح.
۴۱-   اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دیچه های قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجم عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.
۴۲-
انواع آریتمی ها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.
۴۳-   انواع کاردیومیوپاتی ها.
۴۴-  قرار گرفتن شخص در کلاسهای ۳ و ۴ تنگی نفس می باشد)
۴۵-   اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کننده.
۴۶-   کلیه بیماریهای ناتوان کننده و شدید پوستی که به درمان مقاوم بوده وبه تایید متخصین مربوطه رسیده باشد.
۴۷-   اسکار و کلوئید ناشی از سوختگیها که موجب اختلال عملکرد اعضا شده و یا بیش از ۵۰ درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
۴۸-   سندرم سوء جذب که موجب کاشکسی شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبی نداده باشد.
۴۹-   ضعف شدید جسمانی ( کاشکسی ) به علل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به میزان کاهش داده باشد که عملا شخص مورد معاینه بدون کمک دیگران در انجام حوایج و تکالیف و کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد.


مطالب پربازدید

امروز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

نظرات

 1. ایمان گفت:

  سلام .پدر من دچار بیماری صرع مقاوم به درمانه ایا میتونم معافیت بگیرم؟

  • بابک گفت:

   سلام پدر من سابقه بستری شدن به دلیل بیماری اعصاب وروان هست احتمال معافیت فرزندش هست؟

 2. آرش گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  پدر من عمل قلب باز داشتن و از پاهاشون رگ برداری شده و به قلبشون پیوند زده شده…من تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ ساله خانواده ام و در مقطع فوق لیسانس مشغول تحصیل میباشم…درصورت اقدام به گرفتن پایان خدمت(توسط قانون کفالت پدر از کار افتادنه)؛ آیا موفق خواهم شد؟
  با تشکر از زحماتتان

 3. علیرضا گفت:

  سلام من پدرم ۶۶سالشه بیماری رماتیسم داره و باز نشسته تامین اجتماعی هست و قادر به کار نیست و من خرج خانواده رو میدم برادر بزرگم متأهل هست و به دلیل بیماری از خدمت معاف شده آیامن شرایط کفالت پدر رو دارم؟

 4. علی گفت:

  سلام پدر من آسم داره ونمیتونه سرکار بره ومن تک پسرم آیا میتونم کفالت بگیرم

 5. سینا گفت:

  پدرم ۶۳ سال سن دارد و مبتلا به دیابت می باشد و تنها فرزند پسر ۲۳ سال ایشان هستم .میتوانم کفالت ایشان را داشته باشم و خودم هم آخرین سال دندانپزشکی را می گذرانم .

 6. کیا گفت:

  دانشجوی ۲۲ ساله هستم و پدرم۵۳سالهایشان مبتلا به ادنوم هیپوفیز بودند وجراحی کردند احتمال عود هم دارد وضعیت کفالت چگونه است

 7. سعادت گفت:

  سلام من پدرم بازنشسته اموزش پرورش ۵۷سال داره که فاقدیه کلیه وکلیه دیگر اختلال دران وجودداره میتونم کفالت بگیرم

 8. رضایی گفت:

  پدر هپاتیت مزمن b معافیت پسرش می‌تونه بگیره

 9. مهدي ١٠/١٢ گفت:

  پدرم فشارخون داره وسرشودستاش میلرزه,وسکته هم کرده که یکی ازپاهاش ازکارافتاده ایامن معاف پدرم میشوم

 10. Emad گفت:

  سلام
  پدرمن ۶۱سال سنشه فشارخون .چربی خون.دیسک کمر داره و عمل آنژیوگرافی قلب انجام داده به دلیل مسدود شدن رگ قلبیش ..منم تنها پسرم آیا امکان معاف شدن من هست لطفاً راهنمایی کنید

 11. محمد گفت:

  من پدرم پیوند کلیه شده بود راحت معافیت گرفتم اسم بیماری توی لیست رو اگر پدر داشته باشه معاف خواهید شد کسایی رو دیدم که وضع پدرشون از لحاظ بیماری بدتر از پدر من بود ولی معافیت نگرفتن دقیقا روی همین لیست نگاه میکنن و بیمارستان ها هم که رفتید فقط واسه تایید این بیماری هست و فقط در حوزه نظام وظیفه شهرتون هست که دو جلسه آخر مهم هست که یکی واسه تایید بیماری هست یکی هم برای شرایط کفالت موفق باشید

 12. محمد گفت:

  سلام وعرض ادب
  دوستان من تنها پسر خانواده هستم.پدرم بیماری قلبی وروماتیسم استخوانی داره ایا به من معافیت تعلق میگیره؟؟؟؟؟

 13. ارین گفت:

  سلام. من ۱۸سالمه پدرم ام س داره و توان راه رفتن نداره کمک خرج خانواده هم هستم ایا میتونم معافیت بگیرم ممنون میشم راهنمایی کنید..

 14. محمد گفت:

  سلام دوستان پدرم ۶۵ سالشه
  سرطان پروستات داشته ۲ ساله که عمل شده و۱سال هم کیسه کلوستومی استفاده میکرده و بعدهم مجددا عمل پیوند رونده بزرگ داشته
  درحال حاظرهم بی اختیاری ادرار داره وبه کل نسبت به شرایطش ازکارافتاده است.
  تحت پوشش کمیته امداد هم هستش.
  باتوجه به اینکه من متولد ۷۴هستم وهنوز هم نتونستم برم خدمت چون نیازبه نگهداری داشتن ایشون.

  و دوتابرادر دارم که متاهل هستند و رفتند خدمت.
  میتونم برای معافیت درخواست بدم به نظرتون؟

  لطفا راهنماییم کنید….ممنون

 15. مهدی گفت:

  با سلام من پدرم ناراحتی قلبی داره و دو بارانژیوکرده وبالن گذاشته ایا من میتوانم کفالتش را بگیرم تشکر.

 16. محمد گفت:

  سلام پدرمن ازکارافتادگی کلی گرفته ازبیمه والان نارسایی شدید قلبی داره وقراره عمل بشه وسنش ۵۴سالشه بااینکه برادر من رفته خدمت ایا من میتوانم معافیت از کفالت پدر وبگیرم خودم لیسانسم ممنون جواب بدین