پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » خواندنی ها » الگوی پالتو با یقه انگلیسی و اموزش دوختنش

الگوی پالتو با یقه انگلیسی و اموزش دوختنش

خواندنی ها | ۲۵ آبان۱۳۹۴ | 50717 بازدید | نظرات

فیلم زیر آموزش کامل برش و دوختن پالتو می باشد تا بهتر متوجه آموزش شوید برای دانلود فایل را در کامپیوتر یا گوشی خود ذخیره کنید و منتظر دانلود شدن آن بمانید.

دانلود

image الگوی پالتو با یقه انگلیسی و اموزش دوختنش

رسم الگوی یقه انگلیسی دو تکه مولر:
پس از رسم الگوی بالا تنه رویهمگرد را رسم کنید ( ۵/۱ سانت جهت بلوز خانمها و بچه ها ۲سانت جهت مانتو و کتهای بهاره ۵/۲ سانت جهت مانتوی آزاد و کت های پاییزه ۳سانت جهت کت ضخیمتر و پالتوی جذب ۴سانت جهت پالتو ، شنل ، و پارچه های ضخیم ) سپس روی هلال اولیه یقه جلو حدودا وسط هلال جلو را پنس لقی ۵/۰ تا ۳/۰ سانت رسم کنید و در الگو ببندید این پنس لقی یقه برای تمامی الگوها الزامی است روی الگو از نقطه ۵۷ مقدار بازی دلخواه
یقه را روی خط وسط جلو پایین آمده نقطه ۱ بنامید در راستای سرشانه از نقطه ۶۳ به
اندازه ۵/۱ الی ۲ سانت بیرون رفته نقطه ۲ امتداد داده رویهمگرد را قطع کند و ۳
بنامید. خط ۲ را به سمت بالا امتداد دهید که خط شکست یقه میباشد روی خط شکست یک
لقی ۶/۰ تا ۲/۱ بگیرید . ۶/۰ جهت سینه های کوچک که به دور سینه زیر ۱۰۰ میگویند
۲/۱ جهت سینه های بزرگ ( منظور برجستگی سینه است نه دورسینه ) این پنس وسط خط ۲ به ۳ و به سمت نقطه ۶۱ رسم می شود ، پنس را در الگو بسته و خط شکست را اصلاح و مجدد
رسم کنید . به اندازه هلال یقه پشت بعلاوه ۵/۰ از نقطه ۶۳ روی خط شکست می اندازیم نقطه
۶ می باشد از نقطه ۶ به صورت پرگاری ۴ تا ۷ سانت به راست بروید ( به مرکزیت۶۳
وشعاعی که ذکر شد) روی هلال رسم شده یک بار ۵/۳ و بار دیگر ۵/۲ جدا کرده (مجموعا
۶سانت البته میتوان ۵/۲ و۵/۱ هم رسم کرد ) نقاط ۷ و ۸ می باشد . از نقطه ۲ به
اندازه ۴ الی ۱۰ سانت روی خط شکست پایین آمده نقطه ۹ می باشد ( ۴ سانت دال یقه
انگلیسی بالا وبه سرشانه نزدیکتر است   ۶ سانت وسط  و۱۰ سانت خیلی پایین و به سینه نزدیکتر است) از ۹ به اندازه ۲ سانت گونیایی به راست رفته نقطه ۱۰ می باشد با هلال نرم
پیستوله نقطه ۷ به ۹ و ۸ به ۱۰ وصل شوددر حدود ۱سانت پایینتر از نقطه ۸ گونیا
گذاشته خطی به چپ رسم میکنیم روی خط رسم شده ۴ الی ۶ سانت از نقطه ۷ به بعد جهت
برگرد یقهبه چپ آمده نقطه ۱۱ می باشد . از این نقطه ۱ سانت گونیایی پایین آمده
نقطه ۱۲ می باشد از نقطه ۹ به اندازه ۳ تا ۵ سانت روی خط شکست پایین آمده نقطه ۱۳
می باشد . ( در ۵ سانت شیب یقه بیشتر و رو به بالا و در۳ سانت شیب یقه کم وپایین
تر می افتد ) از نقطه ۱۳ به اندازه ۸ الی ۱۲ سانت گونیایی به چپ رفته نقطه ۱۴ این
نقطه را به ۱۰ وصل کنید . نقطه ۱۴ را با هلال ملایم با صاف به نقطه ۳ وصل کنید تا
طرح پائینی یقه که لاسکن یقه نامیده می شودایجاد شود . روی خط ۱۴ به ۱۰ از نقطه ۱۴
جهت ایجاد کردن دال یقه انگلیسی به طور متوسط ۴ تا ۶ سانت جدا کرده نقطه ۱۵ می شود
از نقطه ۱۵ با زاویه دلخواه ۴ تا ۶ سانت به چپ و بیرون رفته نقطه ۱۶ می باشد . این
نقطه را به ۱۲ وصل کنید تا طرح برگرد یقه کامل شود مانند شکل یقه آرشال و آمریکایی
را طراحی کنید برای یقه های سر خود با دست نقطه ۸ را به ۶۳ وصل کنید و برای یقه های
انگلیسی دو تکه : ابتدا کاغذ الگو را زیر قسمت برگرد یقه قرار داده نقاط ۸ به ۱۱
به ۱۲ به ۱۶ به ۱۵ به ۱۰ به ۸ رولت و برداشته شود . سپس درالگوی تنه از نقطه ۶۳ خط
صافی به نقطه ۱۰ بکشید این خط را اندازه گرفته روی برگرد رولت شده اندازه میزنیم
این نقطه باید چرت بخورد بزنید تا هنگام وصل برگرد یقه به خط سرشانه به
نقطه۶۳دوخته شود. (۸ را به ۱۰ با هلال پیستوله رسم میکنیم رولت شده یقه را
برمیداریم بعد که خواستیم یقه را جدا کنیم با دست سرشانه را اصلاح کنید در آخر ۸
به ۱۱ به ۱۶ به ۱۵ به ۱۰ به ۶۳ به ۸ دور ریخته میشود )خط ۸ به ۱۱ را روی دولای
بسته ساده یا اریب قرار دهید نقطه ۱۵ را روی لاسکن یقه چرت بزنید برای سجاف از
نقطه۶۳ به اندازه ۳ تا ۴ سانت به راست رفته در پایین الگو از خط وسط جلو ۳ تا ۴
سانت جدا کرده سجاف می باشد همچنین می توانیم از الگوی جلو چهار تکه برش بزنیم .


مطالب پربازدید

نظرات