پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی » سلامت » آزمون زیر را انجام داده و بدانید چقدر قابل اعتمادید

آزمون زیر را انجام داده و بدانید چقدر قابل اعتمادید

سلامت | 1398-09-24 | ۶۴۳ بازدید | نظرات

عکس, آزمون زیر را انجام داده و بدانید چقدر قابل اعتمادید
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید. شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید؛ کسی که او را با نام X مشخص می‌کنیم. با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید. توجه داشته باشید که نسخه‌های آزمون برای مردان و زنان متفاوت است.
‌چقدر قابل اعتماد هستید؟
آزمون اعتماد زیر را انجام دهید:
۱.کاملا مخالف
۲.مخالف
۳.تقریبا مخالف
۴.اندکی مخالف
۵.نه مخالف و نه موافق
۶.اندکی موافق
۷.تقریبا موافق
۸.موافق
۹.کاملا موافق
تنها پرسش‌هایی که باید امتیاز آن‌ها را معکوس کنید، سوال‌های ۱ و ۹ در مقیاس مردان است.
در مقیاس مردان، پس از معکوس کردن نمرهٔ این سوال‌ها، می‌توانید نمره‌ها را در سه زیرمقیاس به دست آورید. اولی اعتماد کلی (OT) است و شامل سوال‌های ۱ تا ۹ می‌شود؛ دومی اعتماد عاطفی (ET) است و شامل سوالات ۱۰تا ۱۶می‌گردد؛ و سومی قابلیت اعتماد (Re) است و سوال‌های ۱۷تا ۲۱ را دربرمی‌گیرد.
زنان می‌توانند نمره خود را در دو زیرمقیاس محاسبه کنند. قابلیت اعتماد (Re) متشکل از سوال‌های ۱ تا ۷ و اعتماد عاطفی (ET) شامل سوال‌های ۸ تا ۱۳.
مقیاس مردان
۱. اگر X از من تعریف کند، از او می‌پرسم که آیا واقعا جدی می‌گوید.
۲. اگر تصمیم بگیریم که در جایی باهم ناهار بخوریم، مطمئن خواهم بود که X می‌آید.
۳. اگر X به من اطمینان بدهد که جایی را می‌شناسد، با او برای کوهنوردی به آن‌جا می‌روم، هرچند خودم آن‌جا را نشناسم.
۴. از X چیزی نمی‌خرم، چون قیمتی را که می‌گوید قبول ندارم.
۵. معقتدم که X منصفانه (جوانمردانه) بازی می‌کند.
۶. اگر خودم نتوانم به پست بروم، می‌توانم به X اعتماد کنم که نامهٔ مهمی را برایم پست کند.
۷. می‌توانم با X درددل کنم و می‌دانم که او دوست دارد به حرفم گوش دهد.
۸. معتقدم که X حقیقت را می‌گوید.
۹. برای رسیدن به پرواز، نمی‌توانم مطمئن باشم که X مرا به موقع به فرودگاه خواهد رساند.
۱۰. اگر X به‌طور غیر منتظره‌ای به چیزی که من گفتم یا کاری که کردم، بخندد، فکر می‌کنم که این کار او انتقادآمیز و غیردوستانه است.
۱۱. می‌توانم به راحتی با X صحبت کنم و می‌دانم که X دوست دارد به حرفم گوش کند.
۱۲. X هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی‌کند.
۱۳. اگر X بداند که چه چیز‌هایی احساسات مرا جریحه‌دار می‌کنند، هرگز نگران آن نخواهم بود که از آن‌ها علیه من به کار گیرد.
۱۴. می‌توانم با X درددل کنم و می‌دانم که او دوست دارد به حرفم گوش دهد
۱۵. اگر X فکر کند که من نمی‌توان در یک موقعیت خاص خوب عمل کنم، مرا در حضور دیگران سرزنش نمی‌کند.
۱۶. اگر به X بگویم که نگران چه چیز‌هایی هستم، نگرانی‌های مرا احمقانه تصور نمی‌کند.
۱۷. اگر ساعت زنگ‌دار من بشکند و از X بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند، می‌توانم روی تماس او حساب کنم.
۱۸. اگر X نتواند طبق قراری که باهم گذاشته بودیم، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده بود، حرف او را باور می‌کنم.
۱۹. اگر X به من قول بدهد که کاری برایم انجام دهد، به قول خود عمل می‌کند.
۲۰. اگر قرار باشد که X مرا با اتومبیل به جایی برساند و به موقع نیاید، حدس می‌زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد.
۲۱. اگر قرار بگذاریم که در جایی باهم ناهار بخوریم، مطمئن خواهد بود که X می‌آید.
مقیاس زنان
۱. اگر زخمی شوم یا آسیبی ببینم، اطمینان دارم که X بهترین کار‌ها را برایم انجام خواهد داد.
۲. اگر X چیز باارزشی از من قرض بگیرد و آن را بشکند، او حاضر خواهد بود که پول تعمیر آن را بپردازد.
۳. اگر ساعت زنگ‌دار من بشکند و از X بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند، می‌توانم روی تماس او حساب کنم.
۴. اگر X بپذیرد که وقتی من در خانه نیستم، به حیوان خانگی‌ام غذا بدهد، در مورد مواظبت از حیوان خانگی‌ام هیچ نوع نگرانی نخواهم داشت.
۵. اگر X به من قول بدهد که کاری برایم انجام دهد، به قول خود عمل می‌کند.
۶. اگر قرار باشد که X مرا با اتومبیل به جایی برسناند و به موقع نیاید، من حدس می‌زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد.
۷. من حاضرم تقریبا هر مبلغ پول به X قرض بدهم، زیر او هر وقت که بتواند آن را به من برمی‌گرداند.
۸. اگر X نتواند طبق قراری که باهم گذاشته بودیم، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده بود، حرف او را باور می‌کنم.
۹. می‌توانم به راحتی با X صحبت کنم و می‌دانم که X دوست دارد به حرفم گوش کند.
۱۰. X هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی‌کند.
۱۱‌. اگر X بداند که چه چیز‌هایی احساسات مرا جریحه‌دار می‌کنند، هرگز نگران آن نخواهم بود که او آن‌ها را علیه من به کار گیرد.
۱۲. می‌توانم با X درددل کنم و می‌دانم که او دوست دارد به حرفم گوش بدهد.
۱۳. معتقدم که X حقیقت را می‌گوید.
نمره‌های زیرمقیاس‌های پرسش‌نامه اعتماد بین شخصی

عکس, آزمون زیر را انجام داده و بدانید چقدر قابل اعتمادید


مطالب پربازدید

امروز پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

نظرات