۳۰ خرداد۱۳۹۶

۳۰ خرداد۱۳۹۶

۳۰ خرداد۱۳۹۶

۲۳ خرداد۱۳۹۶

۲۰ خرداد۱۳۹۶

۲۰ خرداد۱۳۹۶

۲۰ خرداد۱۳۹۶

۵ خرداد۱۳۹۶

اعدام کشتی گیر معروف ایرانی

عکس, اعدام کشتی گیر معروف ایرانی

اخبار | 1550 بازدید | نظرات

این کشتی گیر کرمانشاهی که دهسال پیش، از شاخص‌ترین ۷۴ کیلویی‌های کشتی ایران و یکی از بخت های نزدیک به دوبنده تیم ملی بود، متاسفانه استعدادش به هرز رفت و ...