پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی > اخبار > قیمت دقیق آجیل برای عید ۹۶ از سوی اتحادیه

قیمت دقیق آجیل برای عید ۹۶ از سوی اتحادیه

اخبار | ۱۵ اسفند۱۳۹۵ | 4876 بازدید | نظرات

photo قیمت دقیق آجیل برای عید ۹۶ از سوی اتحادیه

نام محصول     دستچین     درجه یک
آلبالو خشک     ۸,۵۰۰     ۱۰,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت آلبالو خشک
آلو بخارا ممتاز     ۱۷,۰۰۰     ۱۸,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت آلو بخارا ممتاز
آلو بخارا رسمی     ۱۳,۵۰۰     ۱۵,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت آلو بخارا رسمی
آلو جنگلی درشت     ۸,۵۰۰     ۹,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت آلو جنگلی درشت
انجیر آردی     ۱۲,۵۰۰     ۱۳,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت انجیر آردی
انجیر خشک نیمه پرک ( ۵۰ % ) ممتاز     ۳۶,۰۰۰     ۴۱,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت انجیر خشک نیمه پرک ( ۵۰ % ) ممتاز
انجیر خشک معمولی     ۲۴,۰۰۰     ۲۸,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت انجیر خشک معمولی
بادام با پوست     ۱۲,۵۰۰     ۱۴,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت بادام با پوست
بادام زمینی غلاف دار     ۸,۷۰۰     ۱۰,۷۰۰     نمودار تغییر قیمت بادام زمینی غلاف دار
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی)     ۳۰,۰۰۰     ۳۴,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی)
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی )     ۳۵,۵۰۰     ۳۹,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی )
بادام هندی ( خام ) سایز ۳۲۰     ۴۳,۰۰۰     ۴۸,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت بادام هندی ( خام ) سایز ۳۲۰
بادام هندی ( شور ) سایز ۳۲۰     ۴۴,۰۰۰     ۴۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت بادام هندی ( شور ) سایز ۳۲۰
برگ زردآلو     ۱۳,۰۰۰     ۱۵,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت برگ زردآلو
برگ قیسی ریز     ۱۲,۵۰۰     ۱۴,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت برگ قیسی ریز
برگ قیسی سکه ای درشت     ۱۵,۹۰۰     ۱۸,۹۰۰     نمودار تغییر قیمت برگ قیسی سکه ای درشت
برگ هلو     ۱۱,۰۰۰     ۱۲,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت برگ هلو
برنجک ( برنج بوداده )     ۷,۰۰۰     ۸,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت برنجک ( برنج بوداده )
پسته احمد آقایی     ۳۴,۰۰۰     ۳۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت پسته احمد آقایی
پسته اکبری     ۳۶,۰۰۰     ۴۱,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت پسته اکبری
پسته فندقی     ۲۹,۰۰۰     ۳۴,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت پسته فندقی
پسته کله قوچی     ۳۵,۰۰۰     ۴۰,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت پسته کله قوچی
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی )     ۶,۰۰۰     ۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه آفتابگردان ( کله قوچی )
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز     ۸,۰۰۰     ۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور)     ۱۷,۰۰۰     ۲۲,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه جابانی شور(ژاپنی شور)
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی )     ۱۹,۰۰۰     ۲۵,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی )
تخمه کدو درشت مرمری خام     ۱۴,۲۰۰     ۱۸,۲۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام
تخمه کدو درشت مرمری شور     ۱۳,۲۰۰     ۱۷,۲۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور
تخمه کدو طرح مشهدی     ۱۱,۸۰۰     ۱۴,۸۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه کدو طرح مشهدی
تخمه کدو گوشتی     ۱۵,۸۰۰     ۱۸,۸۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو مشهدی ریز     ۱۳,۸۰۰     ۱۶,۸۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه کدو مشهدی ریز
تخمه محبوبی     ۷,۵۰۰     ۱۰,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت تخمه محبوبی
توت خشک سفید     ۲۱,۰۰۰     ۲۵,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت توت خشک سفید
توت خشک سفید( اعلا )     ۳۲,۰۰۰     ۳۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت توت خشک سفید( اعلا )
خلال بادام زمینی     ۱۰,۰۰۰     ۱۲,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت خلال بادام زمینی
خلال پسته ممتاز     —     ۸۰,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت خلال پسته ممتاز
خلال پسته     ۶۳,۰۰۰     ۷۳,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت خلال پسته
عناب     ۱۶,۰۰۰     ۱۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت عناب
سنجد     ۱۵,۰۰۰     ۱۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت سنجد
ذرتک (ذرت شیرین بوداده)     ۶,۰۰۰     ۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت ذرتک (ذرت شیرین بوداده)
عدسک     ۷,۵۰۰     ۹,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت عدسک
سویا آجیلی     ۵,۱۰۰     ۶,۱۰۰     نمودار تغییر قیمت سویا آجیلی
شاهدانه     ۸,۰۰۰     ۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت شاهدانه
فندق با پوست     ۲۲,۰۰۰     ۲۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت فندق با پوست
کشمش پلویی     ۶,۰۰۰     ۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت کشمش پلویی
کشمش سبز پیکانی     ۹,۵۰۰     ۱۰,۸۰۰     نمودار تغییر قیمت کشمش سبز پیکانی
کشمش پلویی طلایی     ۶,۲۰۰     ۷,۲۰۰     نمودار تغییر قیمت کشمش پلویی طلایی
کشمش سبز معمولی     ۸,۰۰۰     ۹,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت کشمش سبز معمولی
کنجد بوداده     ۸,۵۰۰     ۱۰,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت کنجد بوداده
کنجد خام     ۸,۹۰۰     ۱۰,۹۰۰     نمودار تغییر قیمت کنجد خام
گردو پوست سوزنی     ۱۴,۰۰۰     ۱۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت گردو پوست سوزنی
گردو با پوست کاغذی     ۲۱,۰۰۰     ۲۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت گردو با پوست کاغذی
گوجه برغان طلایی     ۱۰,۰۰۰     ۱۱,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت گوجه برغان طلایی
گوجه برغان سیاه     ۱۱,۰۰۰     ۱۲,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت گوجه برغان سیاه
مغز بادام     ۳۷,۰۰۰     ۴۴,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز بادام
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده     ۱۰,۰۰۰     ۱۲,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت     ۹,۵۰۰     ۱۱,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز     ۶,۵۰۰     ۸,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز
مغز پسته     ۵۰,۰۰۰     ۶۰,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز پسته
مغز فندق     ۴۳,۰۰۰     ۴۸,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز فندق
مغز گردو     ۴۵,۰۰۰     ۵۲,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز گردو
مغز گردو دو پر سفید     —     ۵۷,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز گردو دو پر سفید
مویز بدون هسته     ۱۴,۸۰۰     ۱۷,۸۰۰     نمودار تغییر قیمت مویز بدون هسته
مویز با هسته     ۹,۰۰۰     ۱۱,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مویز با هسته
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک )     ۱۱,۰۰۰     ۱۴,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت نخودچی دو آتیشه ( بی نمک )
نخودچی دو آتیشه ( شور )     ۱۱,۰۰۰     ۱۴,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت نخودچی دو آتیشه ( شور )
نخودچی سفید بدون پوست ( گل )     ۹,۵۰۰     ۱۳,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت نخودچی سفید بدون پوست ( گل )
شیرین گندمک و گندمک بوداده     ۳,۷۰۰     ۴,۷۰۰     نمودار تغییر قیمت شیرین گندمک و گندمک بوداده
گندمک توپی     ۴,۵۰۰     ۵,۵۰۰     نمودار تغییر قیمت گندمک توپی
مغز تخمه آفتابگردان     ۷,۰۰۰     ۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز تخمه آفتابگردان
مغز تخمه کدو ریز مشهدی     ۲۵,۰۰۰     ۲۹,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز تخمه کدو ریز مشهدی
مغز تخمه محبوبی     ۱۲,۰۰۰     ۱۶,۰۰۰     نمودار تغییر قیمت مغز تخمه محبوبی
مغز تخمه کدو درشت مرمری     ۲۱,۰۰۰     ۲۵,۰۰۰


مطالب پربازدید

امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

نظرات