پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی > سلامت > ورزشهای ساده برای درمان درد زانو و کمر

ورزشهای ساده برای درمان درد زانو و کمر

سلامت | ۲۹ دی۱۳۹۷ | 1354 بازدید | نظرات

حرکات ورزشی ساده برای درمان زانودرد و کمردرد:
فشار پنجه:

قبل از اجرای هرگونه ورزشی باید انگشتان را گرم کرد تا خون به جریان بیفتد کاری که باید بکنید این است که بایستید و زانویتان را خم کنید و با انگشتان پا زمین را چنگ بزنید ۳ ثانیه این کار را انجام دهید و بلند شوید .این کار را سه بار در روز انجام دهید تا انگشتان قوی داشته باشید.

photo ورزشهای ساده برای درمان درد زانو و کمر

حرکت دورانی قوزک:

این ورزش خاص به درمان درد زانو قوزک باسن که به حالت های بد نشستن مربوط است کمک می کند به همین منظور روی کمر بخوابید پاهایتان را خم کنید یک پا را دراز کنید و به مدت ۱۰ ثانیه در همان حالت نگه دارید بعد روی پای دیگر این کار را تکرار کنید

ایجاد فشار با طناب

ماهیچه ها برای ایجاد تعادل حیاتی هستند و این تمارین برای تقویت بدنی بدون درد عالی است. روی زمین بنشینید پاهایتان را دراز کنید و طناب رابه صندلی یا تخت ببندید و سر دیگر طناب را به پا وبه عقب سر بخورید تا شدت را احساس کنید، پایتان را به عقب خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید و رها کنید. این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکت برداشتن مداد با انگشت

مدادیاخودکار را با انگشت پا بردارید و ده ثانیه نگه دارید این ورزش برای تقویت انگشت پا مفید و می توانید آن را همه جا انجام دهید این کار را برای هر پاپنج باردو یا سه بار در هفته انجام دهید


مطالب پربازدید

نظرات