پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی > اخبار > مدارک لازم برای رای دادن و رای های باطل کدامند

مدارک لازم برای رای دادن و رای های باطل کدامند

اخبار | ۶ اسفند۱۳۹۴ | 1527 بازدید | نظرات

همه رای‌دهندگان در هنگام اخذ رای شناسنامه و شماره‌ملی داشته باشند.

د:

الف) در موارد ذیل برگه‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می‌گردد:

– آراء ناخوانا باشد.

– آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب) در موارد ذیل برگه‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد:

۱) صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

۲) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳) آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

۴) آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

۵) آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

۶) آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

۷) آراء تکراری.

۸) آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

۹) آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

۱۰) آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

۱۱) آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

۱۲) آرائی که از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌تبصره ۲ – آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.

تبصره ۳ – آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی‌گردد.


مطالب پربازدید

امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

نظرات