پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی > خواندني ها > حضور گوگوش در جشن عروسی ایرج نوذری

مطالب پربازدید

امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

نظرات

  1. سهبلا گفت:

    سلام.چه مظلومانه وچه حریصانه.وچه کودکانه بانگاهی عاجزانه به هر سو دویدم.قدم هایم سنگین.نفسهایم بریده بریده .اشکهایم داغ.رویاهایم سبز دویدم.تشنه ام.اما اینجا سراب است.برگرد به سویه اسمان اون نکته .اروم سکوت کن.وبگذر.حالا فقط مینگرم به پایین.من همیشه اون گوشه ام برای دیدن نگاه عاشق وقلب تپنده .هییسسس.دراین وادی جابی برای نامحرمان نیست.(ستاره سهبل)برو فقط برو

  2. سهبلا گفت:

    سلام.چه مظلومانه وچه حریصانه.وچه کودکانه بانگاهی عاجزانه به هر سو دویدم.قدم هایم سنگین.نفسهایم بریده بریده .اشکهایم داغ.رویاهایم سبز دویدم.تشنه ام.اما اینجا سراب است.برگرد به سویه اسمان اون نکته .اروم سکوت کن.وبگذر.حالا فقط مینگرم به پایین.من همیشه اون گوشه ام برای دیدنم نگاه عاشق وقلب تپنده خواهانم.هییسسس.دراین وادی جابی برای نامحرمان نیست.(ستاره سهبل)برو فقط برو