پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی > خواندني ها > تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

خواندني ها | ۳۱ شهریور۱۳۹۷ | 1202 بازدید | نظرات

در ادامه تصاویر جالبی از اعضای بدن که با میکروسکوپ گرفته شده اند را بینیم.

استخوان

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

روده کوچک

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

قلب (شریان کرونری)

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

پوست

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

چشم (شبکیه)

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

ریه سالم

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

ریه سرطانی

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

خون

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

تخمک گذاری

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

تار مو

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

نورون های پورکینیه

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

دندان

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

پلاک های باکتریالی دندان

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

کریستال های انسولین

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ

ناخن

photo تصاویر جالبی از اعضای بدن در زیر میکروسکوپ


مطالب پربازدید

امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

نظرات