پیام سلام مجله آموزشی سرگرمی سینمایی > خواندني ها > انتشار عکس بدون حجاب همسر یکی از فوتبالیستهای مطرح ایرانی

انتشار عکس بدون حجاب همسر یکی از فوتبالیستهای مطرح ایرانی

خواندني ها | ۲۰ خرداد۱۳۹۵ | 800 بازدید | نظرات

امروز عکسی دَر صفحه اینستاگرام یکی اَز دروازه بانان مطرح فوتبال کشور (محسن فروزان)منتشر شُد کِه حکایت اَز برگزاری جلسه خواستگاری وی داشت. دَر این تصویر دَر حالی فوتبالیست مذکور خبر خواستگاری وَ پذیرش خود اَز ناحیه خانواده وَ عروس خانم را رسانه ای کرده کِه ایشان بدون روسری است.

photo انتشار عکس بدون حجاب همسر یکی از فوتبالیستهای مطرح ایرانی

صرف نظر اَز بروز این مساله دَر ماه مبارک وَ پاس نداشتن حرمت این ماه دَر انتشار چنین عکسی معلوم نیست این دروازه بان با چه هدف وَ البته توجیهی بِه این مساله دور اَز عرف شرع وَ اخلاق مبادرت کرده اَست دَر عین حال ماجرا آنگاه دردناک تر می شوَد کِه جمعی اَز هوادارادن وی نیز با هدف مشارکت دَر این شادی بِه ایشان تبریک گفته اند. بِه نظر می رسد افرادی اَز این دست اَز آن جهت کِه مقبول مردم هستند دَر قضایایی این چنین مهم قدری دَر جوانب اقدامات خود بیشتر تامل کنند.
اصل تصویر را میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید که مربوط به اینستاگرام این بازیگر میباشد:


مطالب پربازدید

امروز سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نظرات