۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹

۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

درمان سریع اضطراب با روشهای خانگی

عکس, درمان سریع اضطراب با روشهای خانگی

سلامت | 75 بازدید | نظرات

درمان سریع اضطراب ۱. فقط بر دم و بازدم‌تان تمرکز کنید، نه به مشکل‌تان فقط بازیابی و التیام هیجان‌های درون‌تان تمرکز کنید. یکی از روش‌های آرامش ذهن، استفاده از تکنیک تنفس است؛ در ...

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹

۷ اردیبهشت۱۳۹۹