۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

۲۲ آبان۱۳۹۷

میوه درخت کاج چه خواصی دارد؟

عکس, میوه درخت کاج چه خواصی دارد؟

خواندني ها | 13 بازدید | نظرات

میوه درخت کاج، مخروط چوبی خشک، قهوه‌ای و پولکی است که دانه‌ها بین پولک‌ها قرار گرفته‌ و به دلیل همین شکل قرار گرفتن دانه‌ها، کاج جزو خانواده بازدانگان است.نام های ...

۲۲ آبان۱۳۹۷